Art Vision
Research Article

Basket Knitting in North American Indians

1.

Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Antalya, Türkiye

Art Vision 2023; 29: 144-153
DOI: 10.5152/ArtVis.2023.23173
Read: 59 Downloads: 37 Published: 03 October 2023

Native American tribes from North America have been producing handicrafts including wood carving, beading, ivory carving, weaving, pottery, ceramics, leather work, mask making, basket knitting, and sand painting for millennia. North American Indians performed basket knitting before weaving and pottery, according to archeological findings in the Great Basin, which is inside American territory and is thought to be the earliest Indian habitation. The importance of basket knitting, one of the essential rural crafts, has never changed for the Indian people. Native American culture uses baskets not only for practical purposes but also as ornamental things. Baskets are made as everyday goods in various civilizations. Native North American weavers; although European Americans (the Europeans who subsequently migrated to the continent) gave mystical connotations to their baskets, also saw them as useful, tradable goods. It is stated that a time known as “basket frenzy” began among individuals who subsequently came to the continent. In this fervent interest in baskets, symbols, themes, and decorative components like feathers, pearls, and seashells have a significant impact. Native American baskets from North America are now collected by curators and collectors and shown in several internationally known museums. Basket knitting weaving techniques of Indians, raw materials used in basket knitting, decorating materials, color, pattern, and composition elements were all investigated in this study. In the relevant portions of the research, information regarding the periodic changes in the American Indians' basket knitting in the historical process is provided, and this knowledge is backed by visuals shown in museums.

Kuzey Amerika Yerlilerinde Sepet Örücülüğü

Kuzey Amerika yerlileri ya da Kızılderilileri terimi, Kanada, Grönland, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika'nın kuzeyinde yaşayan Kuzey Amerika yerli grubundaki halklar ve bunlar tarafından ortaya konulan kültür bölgesini tanımlamak için kullanılmaktadır. Kuzey Amerika yerli grupları, yüzyıllardan beri tahta oymacılığı, boncuk işi, fildişi oymacılığı, dokumacılık, çömlekçilik, seramik, deri işleri, maske yapımı, sepet örücülüğü ve kum boyama gibi el sanatları ile uğraşmışlardır. Amerika Birleşik Devletleri sınırları içinde yer alan ve Kızılderililerin ilk yerleşim yeri olduğu varsayılan Büyük Havza’daki (Great Basin) arkeolojik bulgulara göre; Kuzey Amerika Yerlileri dokumacılıktan ve çömlekçilikten önce sepet örücülüğü yapmışlardır. Kırsal yaşamın vazgeçilmez el sanatlarından olan sepet örücülüğü, Kızılderili halkı için de her zaman önemli olmuştur. Birçok kültürde günlük kullanım eşyası olarak üretilen sepetler, Kızılderili kültüründe sadece kullanım eşyası amacıyla değil aynı zamanda dekoratif objeler olarak da kullanılmaktadır. Kuzey Amerikan Yerli dokuyucuları; sepetlerine mistik anlamlar yüklerken, Avrupalı Amerikalılar (kıtaya sonradan gelen Avrupalılar) sepetleri sadece sanat eseri olarak görmeyip, ticari birer meta olarak da değerlendirmişlerdir. Kıtaya sonradan göç edenler arasında “sepet çılgınlığı” olarak bilinen bir dönem başladığından söz edilmektedir. Sepetlere gösterilen bu yoğun ilgide; üzerlerindeki semboller, motifler, kullanılan tüy, boncuk, deniz kabuğu gibi süsleme unsurlarının etkisi büyüktür. Günümüzde Kuzey Amerika Yerli sepetleri, küratörler ve koleksiyonerler tarafından toplanmakta ve dünyaca ünlü birçok müzede sergilenmektedir. Bu çalışmada; Kuzey Amerika Yerlilerinin sepet örücülüğü dokuma teknikleri, sepet örücülüğünde kullanılan hammaddeler, süsleme malzemeleri, renk, motif ve kompozisyon özellikleri incelenmiştir. Kuzey Amerika Yerlileri sepet örücülüğünün tarihsel süreç içerisindeki dönemsel değişimleri hakkında bilgilere çalışmanın ilgili bölümlerinde yer verilmiş, elde edilen bu bilgiler müzelerde sergilenen görseller ile desteklenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sepet örmeciliği, Kızılderili sepet örmeciliği, Amerika yerlileri sepet örmeciliği, Kızılderili el sanatları, bitki örmeciliği

Cite this article as: Eroğlu, M. A., & Demirkan, M. (2023). Basket Knitting in North American Indians. Art Vision, 29(51), 144-153.

Files
EISSN 2822-3144