Art Vision
Research Article

Children's Literature in Music Education and Walking the Path Starting From the Tradition

1.

Sinop Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Sinop, Türkiye

Art Vision 2023; 29: 154-161
DOI: 10.5152/ArtVis.2023.22157
Read: 49 Downloads: 42 Published: 13 October 2023

This research aims to reveal the importance of using the children's literature and utilizing sources with traditional content in preschool music education, and within this respect, a sample lesson plan has been prepared and shared in detail. For this purpose, the picture story book named ''Ayşe'nin Kilimleri'' which is about ''rug patterns'' from traditional Turkish Handicrafts, has been selected as a course material. It has been observed in this research that the qualified works of the children's literature has the potential to be effective materials −thanks to its dynamics of the visuals (e.g., colors, style, and lines) and the text content− which can attract the attention of students in preschool music education practices and be an inspiration for teachers who conduct preschool music education to design original and creative activity processes also serve as effective materials with powerful, multidimensional, and rich instructive qualities in reaching the gains.

Müzik Eğitiminde Çocuk Edebiyatı ve Geleneksel Olandan Yola Çıkmak

Bu araştırmada okul öncesi dönem müzik eğitiminde çocuk edebiyatı yazınından yararlanırken geleneksel içeriklere sahip kaynaklardan faydalanmanın önemine değinilmiş, buna yönelik olarak hazırlanmış örnek bir etkinlik planı ayrıntılı olarak paylaşılmıştır. Bu amaçla geleneksel Türk El Sanatları’ndan ''kilim desenlerini'' konu alan ''Ayşe’nin Kilimleri'' adlı resimli öykü kitabı müzik etkinlikleri için bir materyal olarak ele alınmıştır. Araştırmada, çocuk edebiyatının nitelikli eserlerinin, gerek sahip oldukları görsellerin dinamikleri (renkler, tarz, çizgiler vb.) gerekse metin içeriği ile okul öncesi dönem müzik eğitimi uygulamalarında öğrencilerin dikkatini çekebilecek, okul öncesi dönem müzik eğitimini yürüten öğretmenler için özgün ve yaratıcı etkinlik süreçleri tasarlamakta ilham kaynağı olabilecek, kazanımlara ulaşmada güçlü, çok boyutlu ve zengin öğretici niteliklere sahip etkin materyaller olabileceği gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk edebiyatı, okul öncesi dönem müzik eğitimi, müzik eğitimi, öğretmen yetiştirme

Cite this article as: Yücesan, E. (2023). Children's literature in music education and walking the path starting from the tradition. Art Vision, 29(51), 154-161.

Files
EISSN 2822-3144