Art Vision
Research Article

Climate Crisis and Its Reflection on the Culture-Art

1.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Cam Bölümü, Kütahya, Türkiye

Art Vision 2022; 28: 189-197
DOI: 10.5152/ArtVis.2022.1047421
Read: 157 Downloads: 63 Published: 28 October 2022

Climate change, which is perhaps the first among the problems our planet is facing, takes its place among the issues that need urgent action. While the announced scientific data reveal the climate disasters experienced as a result of the ecological crisis in Turkey and in the world, the devastating consequences of the current ecological crisis constitute the agenda of the whole world. While current ecological policies and practices predict that the current crisis will continue to increase, the climate movement started for a sustainable world is growing day by day by including different areas. Against the climate crisis, which seriously threatens the present and future of our planet, the field of culture and arts has also assumed an awareness-raising role and aimed to draw the attention of the whole world to the aforementioned crisis. The events organized during this process helped to create awareness about the current crisis through art and culture and to create solutions, as well as to create a common ground for cultural institutions and artists. Within the scope of the study, climate change and the resulting ecological crisis were examined and examined. In this context, the reflection of the climate crisis on the field of culture and arts in Turkey and in the world has been examined in terms of both artists and culture, art platforms.

İklim Krizi ve Kültür-Sanat Alanına Yansıması

Gezegenimizin karşı karşıya olduğu sorunlar arasında belki de ilk sırada olan iklim değişikliği, acil önlem alınması gerekli konular arasında yerini almaktadır. Açıklanan bilimsel veriler Türkiye’de ve Dünya’da ekolojik kriz sonucunda yaşanan iklim felaketlerini gözler önüne sererken, mevcut ekolojik krizin yıkıcı sonuçları da tüm dünyanın gündemini oluşturmaktadır. Güncel ekolojik politika ve uygulamalar çerçevesinde mevcut krizin artarak devam edeceği öngörülürken, sürdürülebilir bir dünya için başlatılan iklim hareketi de her geçen gün farklı alanları da içine alarak büyümektedir. Gezegenimizin bugününü ve geleceğini ciddi bir şekilde tehdit eden iklim krizine karşı, kültür-sanat alanı da bilinçlendirici bir rol üstlenerek tüm dünyanın dikkatini bahsi geçen krize çekmeyi amaçlamıştır. Bu süreçte düzenlenen etkinlikler sanat ve kültür aracılığı ile mevcut kriz ile ilgili düşünülmesi ve çözümler üretilmesi için farkındalık yaratılmasını, aynı zamanda da kültür kurumları ve sanatçılar için ortak bir payda oluşturulmasını sağlamıştır. Çalışma kapsamında iklim değişikliği ve bunun sonucu olan ekolojik kriz incelenerek irdelenmiştir. Bu bağlamda iklim krizinin Türkiye’de ve Dünya’da kültür-sanat alanına olan yansıması hem sanatçılar hem de kültür sanat platformları özelinde incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Karbon ayak izi, iklim değişikliği, kültür ve sanat, sürdürülebilirlik

Cite this article as: Yüksel, İ., & Aşan Yüksel, O. (2022). Climate crisis and its reflection on the culture-art. Art Vision, 28(49), 189-197.

Files
EISSN 2822-3144