Art Vision
Research Article

Digital Fashion Shows in a Changing World: The Effect of Covid-19 Disease

1.

Eskişehir Teknik Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü, Eskişehir, Türkiye

Art Vision 2023; 29: 92-103
DOI: 10.5152/ArtVis.2023.221238
Read: 116 Downloads: 60 Published: 21 March 2023

The global epidemic caused by the coronavirus disease 2019 virus, which has affected the whole world, has both caused loss of life and endangered public health throughout the world. The pandemic process, which was declared a global epidemic by the World Health Organization, has shown its effects not only in the field of health but also in the social, cultural, and economic fields. With the epidemic, an uncertain process has started for many events and organizations. Some events have been canceled, and some have been postponed, especially during periods when the effects of coronavirus disease 2019 were intense. However, since the cancellation of events in sectors that have a large share in the economy, such as the fashion industry, will lead to greater negativities, alternative solutions have been sought for the events. In this direction, fashion shows are among the events that change in order to protect public health during the course and intensity of the epidemic. In this study, fashion shows organized in digital environments with the effect of the change that occurred during the coronavirus disease 2019 pandemic period were discussed. The study was structured to examine the digital fashion shows held under epidemic conditions and the different ways and methods followed in the presentation of these digital fashion shows. In the study, different types of digital fashion shows organized by adapting to the pandemic conditions were interpreted by exemplifying current data. The study was structured to examine the digital fashion shows held under epidemic conditions and the different presentation styles of these fashion shows accompanied by models. Within the scope of this research, which used the literature review method, the data consisting of current articles on the agenda in the literature, visual sources, news sources, and electronic data were examined and evaluated. As an example in the study, digital fashion shows of fashion brands, which are known as fashion authorities with high recognition and determination of fashion trends, were selected. In the study, which was handled with a qualitative perspective in line with the method followed, different types of digital fashion shows organized in accordance with the pandemic conditions were interpreted by exemplifying current data.

Değişen Dünyada Dijital Defile Gösterileri: Covid-19 Etkisi

Tüm dünyayı etkisi altına Covid-19 virüsü sebebiyle meydana gelen küresel salgın dünya genelinde hem can kayıplarına yol açmış hem de halk sağlığını tehlike altına almıştır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından küresel salgın ilan edilen pandemi süreci yalnız sağlık alanında değil sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda da etkilerini göstermiştir. Salgınla birlikte pek çok etkinlik ve organizasyon için belirsiz bir süreç başlamıştır. Özellikle Covid-19 etkilerinin yoğun olduğu dönemlerde bazı etkinlikler iptal edilmiş bazıları ise ertelenmiştir. Ancak moda endüstrisi gibi ekonomide büyük pay sahibi sektörlerdeki etkinliklerin iptal edilmesi daha büyük olumsuzluklara yol açacağından etkinlikler için alternatif çözüm arayışlarına gidilmiştir. Bu doğrultuda, salgının seyri ve yoğunluğunun arttığı dönemlerde halk sağlığını korumak adına değişim gösteren etkinlikler arasında moda gösterileri olarak bilinen defileler de yer almaktadır. Bu çalışmada, Covid-19 pandemi döneminde oluşan değişimin etkisiyle dijital ortamlarda düzenlenen defileler ele alınmıştır. Çalışma, salgın şartlarında yapılan dijital defiler ile bu defilelerin farklı sunum biçimlerini irdelemek amacıyla yapılandırılmıştır. Tarama yönteminden yararlanılan bu araştırma kapsamında, literatürde yer alan gündeme dair güncel makalelerden oluşan veriler, görsel kaynaklar, haber kaynakları ve elektronik veriler incelenip değerlendirilmiştir. Çalışmada örneklendirmek üzere, moda sektörüne öncülük eden, tanınırlığı yüksek ve moda trendlerini belirlemesiyle moda otoriteleri olarak bilinen moda markalarına ait dijital defileler seçilmiştir. İzlenen yöntem doğrultusunda nitel bir bakış açısıyla ele alınan çalışmada, pandemi koşullarına uyum sağlanarak düzenlenen farklı türden dijital defileler güncel veriler üzerinden örneklendirilerek yorumlanmıştır. Keywords: Dijital Moda Tasarımı, Defile, Sanal Defile, 3D Defile, Covid-19

Cite this article as: Arat, I. (2023). Digital fashion shows in a changing world: The effect of Covid-19 disease. Art Vision, 29(50), 92-103.

Files
EISSN 2822-3144