Art Vision
Research Article

Embodied Cognition and User Proprioceptive Processes in Artistic Virtual Reality Environments

1.

Department of Sculpture and Art Education, University Complutense of Madrid, Faculty of Fine Arts, Madrid, Spain

Art Vision 2023; 29: 162-169
DOI: 10.5152/ArtVis.2023.23188
Read: 56 Downloads: 33 Published: 13 October 2023

This article explores the user sensory processes that emerge in contact with the virtual reality artwork. This is relevant because with virtuality technologies it is necessary to reevaluate the existing interpretation of the proprioceptive processes of the user. Different artistic creations and sensory processes detected are explored. This study concludes that through certain mechanisms of empathic connection between the user and the environment it is possible to expand sensorialities. Bodies connected to virtual environments receive and expand sensory information.

Sanatsal VR Ortamlarında Somut Kavrayış ve Kullanıcı Özduyu Süreçleri

Bu makale, sanal gerçeklik sanat eseriyle etkileşimde bulunma durumunda ortaya çıkan kullanıcı özduyu süreçlerini araştırmaktadır. Kullanıcı özduyu süreçlerinin halihazırdaki yorumlarının sanallık teknolojileri ile yeniden değerlendirilmesi gerekliliğinden dolayı bu durum araştırılan konuyla alakalı görülmüştür. Çalışmada farklı sanatsal yaratımlar ve buna yönelik tespit edilen duyuşsal süreçler araştırılmıştır. Araştırmada kullanıcı ve çevre arasındaki belirli empatik bağlantı mekanizmaları vasıtasıyla duyusallığı geliştirmenin mümkün olduğuna ve sanal ortamlarda olup bitenlerle bağlantılı olan bedenlerin duyusal bilgileri alıp geliştirdiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sanat, beden, algı, deneyim, üstevren, özduyu, sanal gerçeklik

Cite this article as: Gárgoles, M. (2023). Embodied cognition and user proprioceptive processes in artistic virtual reality environments. Art Vision, 29(51), 162-169.

Files
EISSN 2822-3144