Art Vision
Research Article

Establishing a Design Process Focused on Traditional Circassian Women’s Clothing within the Context of Cultural Sustainability

1.

Selçuk Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Moda Tasarımı Bölümü, Konya, Türkiye

Art Vision 2023; 29: 186-200
DOI: 10.5152/ArtVis.2023.23209
Read: 48 Downloads: 30 Published: 26 October 2023

In recent years, when the economic, environmental, and social sustainability dimensions have been important, there have been quite a few conceptual studies in these areas. On the other hand, social sustainability involves social values in terms of intergenerational equality and a system of relations that care for different cultures. The aim of this research is to create mass-produceable and wearable women’s outerwear designs, which are suitable into the fashion trends by thrilling from traditional Circassian garments with patterns, ornaments, and forms. In this study using the quantitative research method, action research is performed, focusing on the collection preparation process. In this context of the study, women’s Circassian clothing in the catalogs of the National Museum of the Republic of Adygea is examined. Ten different examples of traditional clothing are cased, and new designs are prepared with the design features of each garment. The dominant ornamental and pattern elements of Circassian traditional women’s clothing used as outerwear are studied in ten different mantle designs. The models in the collection are suitable for mass production, and the designs are prepared for middle-aged female consumers. A collection process sample for designing based on cultural elements is created as the final output of this research.

Kültürel Sürdürülebilirlik Kapsamında Geleneksel Çerkez Kadın Giysileri Esas Alınarak Tasarım Örnekleri Oluşturulması

Ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik boyutlarının önemli olduğu son dönemlerde bu alanlarda yapılan kavramsal çalışmalar oldukça fazladır. Sosyal sürdürülebilirlik kuşaklar arası eşitlik ve farklı kültürlere önem veren ilişkiler sistemi bakımından toplumsal değerleri içinde barındırır. Bu araştırmanın amacı; desen, süsleme ve form özelliklerine sahip geleneksel Çerkez giysilerinden yola çıkarak günün trendlerine uygun, üretilebilir, giyilebilir kadın dış giysi tasarımları oluşturmaktır. Nicel araştırma yönteminin kullanıldığı çalışmada koleksiyon hazırlama sürecine dair eylem araştırması yapılmıştır. Çalışma kapsamında National Museum of The Republic of Adygea Müzesindeki kataloglarda yer alan kadın Çerkez giyimleri incelenmiş, 10 farklı geleneksel giysi örneği ele alınarak her bir giysinin tasarım özelliklerini barındıran yeni tasarımlar hazırlanmıştır. Dış giyim olarak kullanılan Çerkez geleneksel kadın giysilerinin baskın olan süsleme ve desen unsurlarına 10 farklı giysi tasarımında yer verilmiştir. Koleksiyondaki modeller üretime uygun olup, tasarımlar orta yaş kadın tüketicilere yönelik hazırlanmıştır. Araştırmanın sonucunda kültürel unsurlardan yola çıkarak tasarım yapılmasına yönelik örnek koleksiyon süreci oluşturulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Dış giysi tasarımı, moda, sürdürülebilirlik, geleneksel Çerkez giyimi

Cite this article as: Mangır, A. F., & Harmankaya, H. (2023). Establishing a design process focused on traditional circassian women’s clothing within the context of cultural sustainability. Art Vision, 29(51), 186-200.

Files
EISSN 2822-3144