Art Vision
Review

Ethos and Hermeneutics: An Ancient Example of Theories’ Interaction

1.

Department of Music, Erciyes University, Faculty of Fine Arts’, Kayseri, Turkey

Art Vision 2023; 29: 115-118
DOI: 10.5152/ArtVis.2023.1032829
Read: 367 Downloads: 137 Published: 01 March 2023

Ethos and Hermeneutics are the fruits of philosophical thought from about the same period of antiquity. It was a time when philosophy was faced with the task of understanding and translating into philosophical and scientific language all that knowledge, which mythology and religion accumulated in symbols. Many teachings of antiquity were based on certain ideas previously expressed in mythological symbols and signs. In order to translate these signs and symbols into philosophical meanings, fundamentally new tools of understanding and interpretation were needed. Such tools were provided by hermeneutics. One of the theories, in the field of which ancient philosophy used hermeneutic means, was the teaching of Ethos. Despite the fact that the theory of Ethos is the doctrine of ancient philosophy in the most classical sense, nevertheless, at the basis of this doctrine, one can hear the echo of ideas from the mythological past. Therefore, ancient philosophy took the mythological ideas, which were expressed symbolically, and translated them into philosophical language, creating a theoretical basis for them. This phenomenon of the interaction of two theories is interesting and may be useful in that it provides an example of the possibility of integrating the hermeneutic method into absolutely any sphere of knowledge, especially those that operate with symbols. Music, as we know, speaks the language of symbols. It is up to the person interacting with the music to interpret these symbols. Will the process of this interpretation take place in the individual field of a person’s artistic experience or will it become a copy of the template that is always provided by ethics, morality, state, and society? The answer to this question is given by an artist with his work.

Ethos ve Hermeneutik: Teorilerin Etkileşiminin Antik Bir Örneği

Ethos ve Hermeneutik, antikitenin aynı dönemine ait felsefi düşüncenin meyveleridir. Felsefenin; mitoloji ve dinin sembollerde biriktirdiği tüm bilgileri anlama, felsefi ve bilimsel dile tercüme etme göreviyle karşı karşıya olduğu bir dönemdi. Antik çağın birçok öğretisi, daha önce mitolojik semboller ve işaretlerde ifade edilen belirli fikirlere dayanıyordu. Bu işaret ve sembolleri felsefi anlamlara dönüştürmek için temelde yeni anlama ve yorumlama araçlarına ihtiyaç vardı. Bu tür araçlar hermeneutik tarafından sağlanmıştır. Antik felsefe alanında hermeneutik araçların kullandığı teorilerden biri Ethos öğretisidir. Ethos teorisi en klasik anlamda antik felsefenin doktrini olmasına rağmen, yine de bu doktrinin temelinde mitolojik geçmişten gelen fikirlerin yankısı duyulabilir. Bu nedenle antik felsefesi, sembolik olarak ifade edilen mitolojik fikirleri alıp felsefi dile çevirerek onlara teorik bir temel oluşturmuştur. Bu iki teorinin etkileşimi olgusu ilginçtir ve hermeneutik yöntemin kesinlikle herhangi bir bilgi alanına, özellikle de sembollerle işleyenlere entegre etme olasılığına bir örnek sağlaması bakımından faydalı olabilir. Müzik, bildiğimiz gibi, sembollerin dilini konuşur. Bu sembolleri yorumlamak ise müzikle etkileşime giren kişiye kalmıştır. Bu yorumlama süreci, kişinin sanatsal deneyiminin bireysel alanında mı gerçekleşecek, yoksa etik, ahlak, devlet ve toplumun her zaman sunduğu şablonun bir kopyası mı olacak? Bu sorunun cevabını bir sanatçı eseriyle verir.

Anahtar Kelimeler: Antik çağ, Ethos, hermeneutik, felsefe, müzik

Cite this article as: İsababayeva, A. (2023). Ethos and hermeneutics: An ancient example of theories’ interaction. Art Vision, 29(50), 115-118.

Files
EISSN 2822-3144