Art Vision
Research Article

Local Touches in Hat Design: Kutnu Fabric Example

1.

Gaziantep Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü, Gaziantep, Türkiye

2.

Gaziantep Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanat ve Tasarım Ana Sanat Dalı, Gaziantep, Türkiye

Art Vision 2023; 29: 137-143
DOI: 10.5152/ArtVis.2023.22126
Read: 72 Downloads: 46 Published: 14 July 2023

As a result of rapid developments in the industry, rapid transformations in fashion, and the increase in the consumer group in the clothing sector day by day, the designers of the sector have started to produce products that do not require much effort, cost less, and will be offered to the market quickly. Many fabrics have begun to be forgotten in the local woven fabric sector because local fabrics are difficult to produce in terms of handwork, time, and cost. However, despite all these difficulties, local fabrics must be transferred to future generations. Kutnu fabric is also a type of fabric belonging to the Gaziantep region, which has sunk into oblivion. In this study, it is aimed not to forget the kutnu fabric, which belongs to the Gaziantep region, and to bring it back to life. A new hat was designed by transferring modern patterns on kutnu fabric. With the designs made, it was tried to combine the teachings of the past with the modernity of the present. In the study, various accessories were used in hats made of kutnu fabric and the appeal of the product was increased. In addition, resistance performance and various fastness tests were carried out on the kutnu fabric used in the hat.

Şapka Tasarımında Yöresel Dokunuşlar: Kutnu Kumaş Örneği

Endüstrideki hızlı gelişmeler, modadaki hızlı dönüşümler ve giyim sektöründeki tüketici grubunun her geçen gün artması sonucunda, sektör tasarımcıları fazla emek gerektirmeyen, az maliyetli ve hızlı bir şekilde pazara sunulacak ürünler çıkarmaya başlamışlardır. Bundan dolayı yöresel dokuma kumaş sektöründe birçok kumaş unutulmaya başlamıştır. Çünkü yöresel kumaşlar el işçiliği, zaman ve maliyet bakımından üretilmesi zahmetli kumaşlardır. Fakat tüm bu zorluklara rağmen yöresel kumaşların gelecek nesillere aktarılması gerekmektedir. Kutnu kumaş da Gaziantep yöresine ait unutulmaya yüz tutmuş bir kumaş türüdür. Bu çalışmada Gaziantep yöresine ait olan kutnu kumaşın unutulmaması ve tekrar hayata döndürülmesi amaçlanmıştır. Kutnu kumaş üzerine modern desenler aktarılarak yeni bir şapka tasarlanmıştır. Yapılan tasarımlar ile geçmişin öğretileri ile şimdinin modernitesi birleştirilmeye çalışılmıştır. Çalışmada kutnu kumaştan yapılan şapkalarda çeşitli aksesuarlar da kullanılmış ve ürünün albenisi arttırılmıştır. Ayrıca şapkada kullanılan kutnu kumaşa dayanım performansı ve çeşitli haslık testleri de yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Moda tasarımı, şapka tasarımı, kutnu kumaş, süsleme sanatı, geleneksel dokuma

Cite this article as: Özdemir, H., & Güleryüz, S. S. (2023). Local touches in hat design: Kutnu fabric example. Art Vision, 29(51), 137-143.

Files
EISSN 2822-3144