Art Vision
Research Article

“Me Against Me” in the Context of Laughing Theories: Twelfth Night

1.

Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Sahne Sanatları, İzmir, Türkiye

Art Vision 2022; 28: 133-137
DOI: 10.5152/ArtVis.2022.222999
Read: 253 Downloads: 88 Published: 28 October 2022

The theories of laughter, which have been trying to be formulated and made sense of up to the present day, have been a difficult path for many thinkers and philosophers. It is obvious that many components come together to trigger a physical reaction and the act of laughing Decays. In this study, by considering the theories of laughter, the functioning of disguise at the point of identity change in Shakespeare’s Twelfth Night play has been examined. The ‘funny one’ created by the conflict that occurs when the ego is replaced by another ego has been analyzed. The physical and psychological effects of this condition have been emphasized.

Gülme Kuramları Bağlamında “Ben’e Karşı Ben”: On İkinci Gece

Günümüze kadar formüle edilmeye ve anlamlandırılmaya çalışılan gülme teorileri, birçok düşünür ve filozof için zorlu bir yol olmuştur. Birçok bileşenin bir araya gelerek fiziksel bir tepkiyi tetiklemesi ve gülme eyleminin gerçekleştiği açıktır. Bu çalışmada gülme teorileri de göz önüne alınarak, Shakespeare’in On İkinci Gece oyununda; kılık değiştirmenin kimlik değiştirme noktasında işleyişi incelenmiştir. Ego bir başka egoyla yer değiştirdiğinde ortaya çıkan çatışmanın yarattığı ‘komik olan’ analiz edilmiştir. Bu durumun fiziksel ve psikolojik etkileri üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Komedi, gülme, gülme teorileri, Shakespeare

Cite this article as: Vartolioğlu, O. (2022). ‘‘Me against me’’ in the context of laughing theories: Twelfth night. Art Vision, 28(49), 133-137.

Files
EISSN 2822-3144