Art Vision
Research Article

Representation of the Refugee in “The Other Side of Hope” as an Example of Homo Sacer

1.

Batman Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü, Batman, Türkiye

2.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü, Bolu, Türkiye

Art Vision 2022; 28: 116-123
DOI: 10.5152/ArtVis.2022.220101
Read: 615 Downloads: 204 Published: 28 October 2022

Today, migration emerges as a multidimensional problem. The civil war and economic and social conditions of the countries cause people to leave their own countries and go to other countries. This study tries to analyze the problems encountered by Khaled who fled from the çivil war in Syria through Giorgio Agamben’s homo sacer conceptualization in the movie “The Other Side of Hope.” Homo Sacer appears as a figure in Ancient Roman law where the sanctity of human life was stated for the first time. Homo Sacer, a person who is not sacrificed but whose murder is not considered murder or crime, also becomes the target of the biopolitical practices of power. Giorgio Agamben, who carries the concept of Homo Sacer to the field of contemporary politics, states that the biopolitical practices of the governments prepare the ground for producing homo sacers. It is stated that homo sacers are needed to ensure the continuation of power and that every human being can become a homo sacer today. As the most biopolitical place created in history, the camp also functions as the place where homo sacers are placed. The study tries to analyze how the field of politics produces refugees as modern homo sacers over Agamben’s homo sacer conceptualization in the movie “The Other Side of Hope.” In this context, the study concludes that the contemporary political field reveals refugees as modern homo sacers in the movie.

Bir Homo Sacer Örneği Olarak “Umudun Öteki Yüzü” Filminde Mülteciliğin Sunumu

Günümüzde göç çok boyutlu bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Yerlerinden edilen insanlar gitmek zorunda kaldıkları ülkelerin mülteciler ve sığınmacılar için hazırlanmış yasal düzenlemeleriyle karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu çalışma da Umudun Öteki Yüzü filminde Suriye’deki iç savaştan kaçmış olan Khaled’in sığınmacı olarak Finlandiya’da karşılaştığı sorunları Giorgio Agamben’in homo sacer kavramsallaştırması üzerinden incelemeye çalışmaktadır. Homo Sacer, Eski Roma hukukunda insan hayatının kutsallığının ilk kez belirtildiği bir figür olarak ortaya çıkmaktadır. Kurban edilmeyen, ancak öldürülmesinin cinayet ya da suç sayılmadığı bir şahsiyet olan Homo sacer, iktidarın biyopolitik uygulamalarının da hedefi haline gelmektedir. Homo sacer kavramını çağdaş siyaset alanına taşıyan Giorgio Agamben, iktidarların biyopolitik uygulamalarının homo sacer’lar üretmek için zemin hazırladığını belirtmektedir. İktidarın devamını sağlamak için homo sacer’lara ihtiyaç olduğu ve günümüzde her insanın homo sacer haline gelebileceği ifade edilmektedir. Tarihte oluşturulmuş en biyopolitik mekân olarak kamp da homo sacer’ların yerleştirildiği yer olarak işlev görmektedir. Çalışma, Agamben’in homo sacer kavramsallaştırması aracılığıyla siyaset alanının mültecileri nasıl modern homo sacer’lar olarak ürettiğini Umudun Öteki Yüzü filmi üzerinden incelemeye çalışmaktadır. Bu bağlamda çalışma, filmde çağdaş siyaset alanının mültecileri modern homo sacer’lar olarak ortaya çıkardığı sonucuna varılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Biyopolitika, homo sacer, göç, mülteci, Umudun Öteki Yüzü [Film]

Cite this article as: Akmeşe, E., & Küngeru, A. (2022). Bir homo sacer örneği olarak “Umudun Öteki Yüzü” filminde mülteciliğin sunumu. Art Vision, 28(49), 116-123.

Files
EISSN 2822-3144