Art Vision
Research Article

Screen Video Art: A New Experimental Proposal for Creative Study

1.

Independent Researcher, Santiago, Chile

Art Vision 2023; 29: 170-177
DOI: 10.5152/ArtVis.2023.23202
Read: 58 Downloads: 47 Published: 26 October 2023

This article explores the use of the technique that allows several videos to be shown simultaneously on different screens, creating a visual and artistic experience for the viewer in general. The main goal is to investigate experimental projects that address the complexity of everyday reality and find solutions through social art to address visual concerns. The method of video art corresponds to the documentary and qualitative study on the selected works to create the audiovisual pieces from the multiple-screen sketch, and small sample on the theory of the creative project. Some selected works of video art through a series of video compilations from different visual and artistic experiences. Advances in video production technology have allowed video artists to create works of greater creativity. In conclusion, the lack of attention or appreciation for video art in the context of contemporary art may be due to a variety of factors, including a limited understanding of the medium and the technology required to produce it.

Ekran Video Sanatı: Yaratıcı Çalışmalar İçin Yeni Bir Deneysel Öneri

Bu makale, birden fazla videonun aynı anda farklı ekranlarda gösterilmesine olanak tanıyan ve genel olarak izleyici için görsel ve sanatsal bir deneyim yaratan tekniğin kullanımını araştırmaktadır. Araştırmanın temel amacı, gündelik gerçekliğin karmaşıklığını ele alan deneysel projeleri araştırmak ve görsel kaygılara sosyal sanat aracılığıyla çözümler bulmaktır. Video sanatı yöntemi, çoklu ekran taslağından görsel-işitsel parçalar oluşturmak için seçilen eserler üzerinde belgesel ve nitel çalışmaya ve yaratıcı projenin teorisi üzerine küçük bir örnekleme yapmaya olanak vermektedir. Bir dizi video serisi aracılığıyla seçilen video sanatı eserlerinden bazıları farklı görsel ve sanatsal deneyimlerden derlenmiştir. Video prodüksiyon teknolojisindeki ilerlemeler, video sanatçılarının daha yaratıcı işler yaratmasına olanak tanımaktadır. Sonuç olarak, çağdaş sanat bağlamında video sanatına yönelik ilgi ve takdir eksikliği, onu üretmek için gereken araç ve teknolojinin sınırlı anlaşılması da dahil olmak üzere çeşitli faktörlerden kaynaklanıyor olabilir.

Anahtar Kelimeler: Sanat, medya sanatı, çoklu ekran, teknoloji, video sanatı

Cite this article as: Bernaschina, D. (2023). Screen video art: A new experimental proposal for creative study. Art Vision, 29(51), 170-177.

Files
EISSN 2822-3144