Art Vision
Research Article

The Effect of Three-D Printer on the Design and Production Process of Table Ceramics

1.

Keramika Tasarım Merkezi, Kütahya, Türkiye

2.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Kütahya, Türkiye

Art Vision 2023; 29: 34-41
DOI: 10.5152/ArtVis.2023.1018128
Read: 389 Downloads: 158 Published: 01 March 2023

The ceramic industryhas become one of the important production areas in the world and in our country. Economic growth and development in the ceramic industry increase the need for ceramic products. The process of creating form design, which is frequently emphasized today, has gained importance. With the development of technology, computer-aided design studies can be seen quickly with the help of 3D printers and the problems that may occur in production can be responded to quickly, so it has become one of the important topics preferred by the companies. With the developing technology, the design and production processes of industrial products have also accelerated, and it has become imperative to keep up with technology in order to respond quickly to incoming demands and to catch up with the market. Manufacturers resort to 3D printer technology in order to control the ergonomics, production techniques, and functionality of the product and put it into production quickly. As a result of the research and analyses, the stages of model prototyping and mold production were explained by using polylactic acid material, which has the most affordable price and technical features.

Sofra Seramiklerinde Üç Boyutlu Yazıcıların Tasarım ve Üretim Sürecine Etkisi

Sofra seramiği sektörü dünyada ve ülkemizde önemli üretim alanlarından birisi olmuştur. Ekonomik büyüme ve sofra seramiği sektörü içerisinde yaşanan gelişme seramik ürüne karşı olan ihtiyacı artırmaktadır. Günümüzde üzerinde sıklıkla durulan form tasarımı oluşturma süreci önem kazanmıştır. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte sofra seramiği alanında bilgisayar destekli tasarım çalışmaları 3D yazıcıların yardımıyla hızlı bir şekilde görülebilir ve üretilebilir hale gelmiştir. Üretim esnasında oluşabilecek sıkıntılar hızlı bir şekilde düzeltilerek müşteriye dönüş sağlanabilmesi açısından 3D yazıcılar firmalar tarafından yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Sanayileşme ile birlikte endüstriyel ürünlerin tasarlanma ve üretim süreçleri de hız kazanmış olup gelen taleplere hızlı bir şekilde cevap verebilmek ve pazara yetişebilmek için teknolojiye ayak uydurmak zorunlu hale gelmiştir. Ürünün ergonomisi, üretim teknikleri ve işlevselliğinin kontrol edilip hızlı bir şekilde üretime alınabilmesi için üretici firmalar 3D yazıcı teknolojisine başvurmaktadır. Yapılan araştırmalar ve analizler sonucunda en uygun fiyata ve teknik özelliklere sahip olan PLA (Polilaktik Asit) malzemesi kullanılarak model prototipleme ve kalıp üretim aşamaları anlatılmıştır.

Anahtar Kelimeler: 3D yazıcı, tasarım, model, polilaktik asit (PLA), sofra seramiği

Cite this article as: Erzincan, A., Yıldız, N., Günay, E., Parlak, D., Arslan, M., & Mercin, L. (2023). The effect of Three-D printer on the design and production process of table ceramics. Art Vision, 29(50), 34-41.

Files
EISSN 2822-3144