Art Vision
Review

The Society That Produces Its Art: Mexican Painting

1.

Uludağ Üniversitesi, Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalı, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Bursa, Türkiye

Art Vision 2022; 28: 172-181
DOI: 10.5152/ArtVis.2022.222280
Read: 349 Downloads: 145 Published: 28 October 2022

This study focuses on Mexican painting; It is an article considered within the scope of pre-Columbian art, pre-revolutionary art, the Mural revolution and the rights of La Ruptura. In this present study of historical research method, the estimation of plan engineer passions and life struggles, painting drawing related to art and developer reflection is discussed. The space design related to the subject is in many site studies that focus on Mexican paintings; However, the emphasis will be on the Mexican painting. In this way, taken from the left, long and close in the warmth of Mexican painting; it has been shaped in the forms of painting that stand out everywhere.

Sanatını Doğuran Toplum: Meksika Resim Sanatı

Bu çalışma, Meksika resim sanatını; Kolomb öncesi sanat, Devrim öncesi sanat, Mural devrimi ve La Ruptura hareketi başlıkları altında değerlendiren bir araştırma makalesidir. Tarihsel araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışmada, Meksika halkının bağımsızlık tutkularının ve yaşam mücadelelerinin, sanata ve sanatçıya yansıyan yönleri ile Meksika resim sanatının tarihsel gelişimi ele alınmıştır. Konuyla ilgili alan yazın incelendiğinde, Meksika’nın duvar resimlerini konu alan çok fazla çalışmaya yer veriliği; ancak, Meksika resim sanatının tarihsel gelişimi üzerinde durulmadığı görülmüştür. Bu araştırmada, Meksika resim sanatının tarihsel gelişimi uzun soluklu ve birbirine bağlantılı bir biçimde ele alınmış; her dönemde öne çıkan resim anlayışı eserler üzerinden ayrıntılı bir biçimde betimlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mural hareketi, La Ruptura, Kolomb öncesi, devrim

Cite this article as: Tetikçi, İ., & Kartı, C. (2022). The society that produces its art: Mexican painting. Art Vision, 28(49), 172-181.

Files
EISSN 2822-3144